Podział majątku jest często konieczny, gdy małżonkowie rozwodzą się lub gdy jeden z małżonków zmarł. Podział majątku może być także konieczny wtedy, gdy małżonkowie chcą się rozstać, ale nie chcą się rozwodzić. W takich sytuacjach podział majątku może być dokonany przez sąd lub przez notariusza.

Podział majątku jest często bardzo trudny i emocjonalny. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, takiego jak adwokat lub notariusz. Profesjonaliści ci mogą pomóc w ustaleniu, jak podzielić majątek, tak aby było to sprawiedliwe dla obu stron.

Porozmawiajmy - Zadzwoń