W przypadku podziału majątku głównym celem sądu jest wygaszenie konfliktu między byłymi małżonkami. Sąd Najwyższy potwierdził, że były mąż otrzymał nieruchomość, ponieważ trudniej byłoby go eksmitować, a miał środki na spłatę byłej żony.

Kontekst sprawy

Sprawa dotyczyła podziału majątku wspólnego byłych małżonków, który został zakwestionowany przez byłą żonę. Była żona nie zgadzała się z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Opolu, który przyznał byłemu mężowi dwa lokale mieszkalne i garaż. Powódka argumentowała, że decyzja ta była dla niej krzywdząca, ponieważ nie miała zapewnionych warunków mieszkaniowych. Obecnie zajmowała jednopokojowe mieszkanie należące do ich syna i ponosiła dodatkowe koszty najmu, a zasądzona kwota ponad 157 tys. zł nie wystarczała na zakup nowego mieszkania w jej mieście.

Argumenty powódki

Była żona wskazała również, że Sąd Okręgowy oparł się na nieaktualnych opiniach biegłego rzeczoznawcy, określając wartość spornych lokali, ponieważ od ich wydania minęło już 12 miesięcy. Mimo to, Sąd Najwyższy nie uznał jej argumentów za wystarczające do podważenia wcześniejszego orzeczenia.

Decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy uznał, że Sąd Okręgowy nie naruszył prawa, dążąc do wygaszenia konfliktu między byłymi małżonkami. Przyznanie nieruchomości byłemu mężowi, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, było uzasadnione trudnością eksmisji i faktem, że kobieta miała aktualnie zaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Wnioski

Była żona, otrzymując 157 tys. zł w dwóch ratach od byłego męża, mogła przeznaczyć te środki na zakup nowego mieszkania, co było dla niej korzystniejsze niż konieczność zaciągania kredytu na spłatę byłego męża i prowadzenie dalszych procesów eksmisyjnych.

Podsumowanie

Sędzia SN Krzysztof Wesołowski podkreślił, że kobieta, decydując się przekazać lokal synowi, pozbawiła się możliwości korzystania z niego. Przy takim podziale za otrzymane środki z tytułu spłaty była w stanie nabyć inny lokal mieszkalny i tam ustanowić swoje centrum życiowe, natomiast mężczyzna był w stanie spłacić ją bez konieczności zaciągania pożyczek.

Sygnatura akt: I CSK 2775/23

???? Kontakt:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak
ul. Świętego Leonarda 1/28
25-311 Kielce
Tel. 535 866 000
krakowiak.radoslaw@gmail.com

#prawo #prawnik #poradyprawne #kielce #rozwód #podziałmajątku #nieruchomości

Porozmawiajmy - Zadzwoń