Podział majątku – jak to się robi?

Podział majątku jest często konieczny, gdy małżonkowie rozwodzą się lub gdy jeden z małżonków zmarł. Podział majątku może być także konieczny wtedy, gdy małżonkowie chcą się rozstać, ale nie chcą się rozwodzić. W takich sytuacjach podział majątku może być dokonany...

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku to część rozwodu, w której małżonkowie dzielą się wszystkimi swoimi wspólnymi aktywami i pasywami. Aktywa to wszystko, co ma wartość, takie jak nieruchomości, samochody, łóżka, telewizory, biżuteria i inne przedmioty osobiste. Pasywa to kredyty, długi...

Jak podzielić majątek

Podział majątku to często trudna i wyboista droga. Bywa, że jest on źródłem konfliktów i nieporozumień. Aby uniknąć problemów, warto wiedzieć, jak podzielić majątek. Istnieją dwa sposoby podziału majątku. Pierwszy to podział na równe części. Oznacza to, że każda ze...

Podział majątku – jak to się robi?

Podział majątku jest czymś, co musi zostać przeprowadzone w momencie rozwodu. Warto więc wiedzieć, jak to się robi. Podział majątku jest dość prosty. Wszystko, co zostało kupione w czasie trwania małżeństwa, należy podzielić między małżonków. Można to zrobić...

Małżonkowie mogą podzielić majątek na wiele sposobów, w tym używając rozwodu, separacji lub aneksu do testamentu. Rozwód jest najbardziej kompleksowym i kosztownym sposobem, a także jedynym, który wymaga zgody obu stron. Aby uzyskać rozwód, małżonkowie muszą udowodnić przed sądem, że ich małżeństwo uległo trwałemu rozkładowi. Rozkład może być fizyczny, psychiczny lub ekonomiczny.

Rozwody są przeprowadzane przez sądy rodzinne, a małżonkowie mogą się o nie ubiegać samodzielnie lub przez pełnomocnika. Podczas rozprawy sąd może przeprowadzić dowód w sprawie, w tym przesłuchać świadków i przyjrzeć się dokumentom. Sąd może wydać decyzję w sprawie...
Porozmawiajmy - Zadzwoń