Warto pamiętać o podziale majątku

Zazwyczaj gdy małżonkowie rozwodzą się lub rozstają, kwestią, która musi zostać rozstrzygnięta jest podział majątku. Często jest to trudne i konfliktowe, ponieważ małżonkowie mogą mieć różne poglądy na temat tego, co należy do nich, a co nie. Istnieje kilka sposobów...

Podział majątku – jak to się robi?

Podział majątku jest często konieczny, gdy małżonkowie rozwodzą się lub gdy jeden z małżonków zmarł. Podział majątku może być także konieczny wtedy, gdy małżonkowie chcą się rozstać, ale nie chcą się rozwodzić. W takich sytuacjach podział majątku może być dokonany...

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku to część rozwodu, w której małżonkowie dzielą się wszystkimi swoimi wspólnymi aktywami i pasywami. Aktywa to wszystko, co ma wartość, takie jak nieruchomości, samochody, łóżka, telewizory, biżuteria i inne przedmioty osobiste. Pasywa to kredyty, długi...

Jak podzielić majątek

Podział majątku to często trudna i wyboista droga. Bywa, że jest on źródłem konfliktów i nieporozumień. Aby uniknąć problemów, warto wiedzieć, jak podzielić majątek. Istnieją dwa sposoby podziału majątku. Pierwszy to podział na równe części. Oznacza to, że każda ze...

Podział majątku – jak to się robi?

Podział majątku jest czymś, co musi zostać przeprowadzone w momencie rozwodu. Warto więc wiedzieć, jak to się robi. Podział majątku jest dość prosty. Wszystko, co zostało kupione w czasie trwania małżeństwa, należy podzielić między małżonków. Można to zrobić...
Porozmawiajmy - Zadzwoń