Podział majątku

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Kielce

 

Kancelaria Adwokacka

Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło powitać Państwa. Moja Kancelaria Adwokacka mieszcząca się w Kielcach przy ul. Świętego Leonarda 1 lok. 28  specjalizuje się w podziałach majątku wspólnego małżonków. Przez lata nasz zespół trwale pogłębiał swoją wiedzę, dzięki czemu wyspecjalizował się w postępowaniu nieprocesowym min. w podziałach majątku wspólnego małżonków. Posiadamy dogłębną wiedzę, którą ciągle doskonalimy świadcząc usługi na najwyższym możliwym poziomie. Zachęcamy Państwa do niezobowiązującej rozmowy celem przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, iż będą Państwo zadowoleni z rozmowy oraz ze świadczonych przez nas usług.
– Adwokat Radosław Krakowiak

Podział majątku po rozwodzie

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (oczywiście jeżeli przed ślubem nie podpisali intercyzy).
Wszystkie ruchomości, jak i nieruchomości, których małżonkowie dorobią się podczas trwania małżeństwa – nie ważne czy nabędą je wspólnie czy osobiście – zaliczać się będą do majątku wspólnego.
Gdy związek małżeński rozpada się i zostaje orzeczony rozwód, wspólność majątkowa ustaje z mocy prawa, a małżonkowie mogą wnosić o podział majątku, który został zgromadzony w trakcie jego trwania. Podział majątku może być długotrwałym, jak i krótkotrwałym procesem.
Majątek wspólny tworzą w szczególności:
– wynagrodzenie za pracę zarobkową;
– dochody z innej niż powyżej działalności zarobkowej małżonków (min. z umów o dzieło, umów zlecenia, z prowadzonej działalności gospodarczej)
– dochody (pożytki) z majątku wspólnego, w tym również z majątków osobistych małżonków (min. dzierżawy, czynszu najmu etc.)
– środki, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym
– środki zgromadzone na pracowniczym funduszu emerytalnym małżonków
Niektóre przemioty majątkowe nie wchodzą w skład majątku wspólnego, a stanowią majątek osobisty jednego z małżonków.
Nasza kancelaria adwokacka w szczególności specjalizuje się w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Pomogliśmy wielu naszym Mocodawcom rozliczyć się ze współmałżonkiem. Należy pamiętać, iż niektóre z roszczeń trzeba rozliczać w niniejszej sprawie o podział majątku wspólnego, gdyż późniejsze rozszczenia mogą być uznane za spóźnione. Adwokat może sporządzić za państwa wniosek o podział majątku wspólnego, może również poprowadzić całą sprawę. Sprawy o podział majątku wspólnego należą do właściwości sądów rejonowych np. dla miasta Kielce jest to Sąd Rejonowy w Kielcach.

Czym charakteryzuje się dobry adwokat od podziału majątku wspólnego ?

Dobry adwokat powinien posiadać odpowiednią wiedzę, analizować dotychczasowe orzecznictwo, oraz przeprowadzić wiele spraw o podział majątku wspólnego. Najlepszy adwokat od podziału majątku wspólnego powinien wnieść wszystkie wymagane prawem roszczenia między małżonkami, rozliczyć pożytki, wnieść o powołanie biegłego do spraw szacowania zarówno ruchomości, jak również nieruchomości. Powinien rozliczyć wszystkie nieruchomości, którymi są właścicielami małżonkowie jak również ruchomości. Powinien dowiedzieć się czy któryś z małżonków nie poczynił nakładu z majątku wspólnego na majątek odrębny np. czy nie czynił nakładów na kredyt zaciągnięty, kiedy jeszcze nie był w związku małżeńskim. 

adwokat kielce

Dlaczego właśnie my ?

Bardzo wysoka jakość obsługi

Nasza Kancelaria Adwokacka jest jedną z najlepiej ocenianych Kancelarii.

Nowoczesna kancelaria adwokacka 

Kancelaria Adwokacka korzysta ze wszystkich programów prawniczych przez co ma dostęp do najnowszych komentarzy czy orzecznictwa.

Skrupulatna ocena każdej sprawy

W ramach naszej kancelarii szczegółowo analizujemy każdą sprawę i określamy szansę na jej wygranie.

Podział majątku przed rozwodem

Para rozważająca rozwód może zdecydować, co zrobić ze wspólnym domem, zanim dokona jakiegokolwiek prawnego rozróżnienia między ich indywidualną własnością. Rozwód może się zdarzyć, gdy ktoś uzna, że jest to najlepszy sposób postępowania, aby poradzić sobie z różnymi...

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku jest ważną częścią rozwodu, zwłaszcza gdy zaangażowane osoby mają wiele spraw do załatwienia. Aktywa zostaną albo podzielone na proporcje, albo rozważone niezależnie, aby ustalić, jaki jest najbardziej sprawiedliwy sposób ich podziału. Typowymi...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak

ul. Świętego Leonarda 1 lok. 28

25-311 Kielce

 

Telefon

535 866 000

Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak

ul. Sikorskiego 22/2

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Email

krakowiak.radoslaw@gmail.com

Porozmawiajmy - Zadzwoń